Výberové konania

 

 

Projekt/Názov zákazky: Rekonštrukcia rodinného domu na turistickú ubytovňu

Dokumenty na stiahnutie

16.3.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – zverejnené dňa 16.03.2023.

Záznam s prieskumu trhu – „Rekonštrukcia rodinného domu na turistickú ubytovňu“

Informácie o projekte – Rekonštrukcia rodinného domu na turistickú ubytovňu

Zaznam z prieskumu trhu_PROM OST s.r.o._17022022_scan

Vyzva na predlozenie ponuky

24.9.2021

Priloha_1_Identifikacia_uchadzaca

Priloha_2_Navrh_na_plnenie_kriteria

Priloha_3_CV

Priloha_4_Vykaz_vymer

Priloha_4A_Zoznam_ekvivalentnych_poloziek

Príloha 5 PD

Sprievodná správa – Rekonštrukcia RD na turistickú ubytovňu

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU NA TURISTICKÚ UBYTOVŇ_6

REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU NA TURISTICKÚ UBYTOVŇ_7

NNp Slobodník, Gregorova Vieska, demontáž strešníka

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

E_01_SITUÁCIA

E_02_PÔDORYS I.N.P._starý stav

E_03_REZ A-A_starý stav

E_04_ČELNÝ POHĽAD_starý stav

E_05_ZADNÝ POHĽAD_starý stav

E_06_BOČNÝ POHĽAD_starý stav

E_07_BOČNÝ POHĽAD_starý stav

E_08_PÔDORYS STRECHY_starý stav

E_09_ZÁKLADY_nový stav

E_10_PÔDORYS I.N.P._nový stav

E_11_PÔDORYS II.N.P._nový stav

E_12_REZ A-A_nový stav

E_13_ČELNÝ POHĽAD_nový stav

E_14_ZADNÝ POHĽAD_nový stav

E_15_BOČNÝ POHĽAD_nový stav

E_16_BOČNÝ POHĽAD_nový stav

E_17_PÔDORYS KROVU_nový stav

E_18_PÔDORYS STRECHY_nový stav

 

 

 

Zavolajte nám.

+421 903 811 902

+421 903 811 902

Zavolajte nám.

Kontaktný formulár

Popíšte vaše požiadavky, ozveme sa Vám!

Po vyplnení Vašich kontaktných údajov a zadaní požiadaviek sa vám čo najrýchlejšie ozveme. V prípade záujmu si následne dohodneme osobné stretnutie v sídle našej spoločnosti, kde si Vaše požiadavky upresníme a dohodneme ďalší postup.

985 56 Gregorova Vieska 73

prevádzka Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec

+421 903 811 902

promost29@gmail.com

Ing. Michal Slobodník

Poslať správu

Promost

vyskúšajte naše služby, urobíme vám cenovú ponuku a sami zhodnotíte naše výhody.
Chcem sa stretnúť